Kannegieter
Duur of waardevol

Duur of waardevol

Alles wordt kapot bezuinigd. Bij infrastructuren hebben economische overwegingen de overhand waar het gaat om het maken van keuzes en het nemen van beslissingen. De originele ontwerpen, die gebaseerd zijn op de werkelijke behoefte en toekomstvastheid, worden om financiële redenen versoberd. In bezuinigingsronden worden de ontwerpen nog eens tegen het licht gehouden. En dit gaat ten koste van de oorspronkelijke behoefte. Het resultaat?
 
Dat laat zich niet moeilijk raden; een infrastructuur die nog steeds veel geld kost, maar bij lange na niet meer voldoet aan de wensen en eisen van de organisatie. Bovendien kosten bezuinigingsronden ook nog eens veel geld. Wegen de bezuinigingen in het uiteindelijke ontwerp wel op tegen de kosten die verschillende afdelingen hebben moeten maken tijdens zo’n bezuinigingsronde? Hoe verborgen zijn die kosten?

Het is hoog tijd voor een denkomslag. Niet de kosten moeten bovenaan op het lijstje van de organisatie staan, maar de waarde die de infrastructuur levert aan de organisatie. Wat zijn de gevolgen van een infrastructuur die niet voldoet aan de behoeften, die in de specificatiefase zijn opgesteld? Wat hebben we laten vallen om economische redenen? Is dat wel zo verstandig? Hoeveel operationele problemen zijn het gevolg van het wegbezuinigen van functionaliteit en kwaliteit? Wat kosten die problemen en wat kost het om ze weer op te lossen?

Neem nu eens de betrouwbaarheid van de netwerkinfrastructuur van uw eigen organisatie. Hoe belangrijk is die voor u? Wat gaan u en uw medewerkers doen als het netwerk ‘er even niet is’? De afhankelijkheid van communicatie-infrastructuren is heel groot geworden; het is doorgedrongen tot in de haarvaten van uw organisatie. We kunnen niet meer zonder. En natuurlijk is het best lekker als je een dag niet overspoeld wordt met mail en telefoon, maar zakelijk gezien is dat een regelrechte ramp. Het kost gewoonweg geld. Maar niet alleen dat. Wat te denken van reputatieschade of dat klanten naar de concurrent gaan? Met een beetje pech voor u is dat niet eenmalig, maar blijven ze daar.
 
Een kwalitatief goede netwerkinfrastructuur, waar u nu en in de toekomst blindelings op kunt vertrouwen, is voor elke organisatie en voor elk bedrijf van levensbelang en dus zeer waardevol! Zonder zo’n netwerk kan u niet het optimale uit uw organisatie halen. En dat is wel heel jammer. Bezuinigingsronden hebben misschien wel effect op de korte termijn, maar op de lange termijn zijn ze de oorzaak van problemen. En die zijn wel duur!
 
Huib