Kannegieter
Lunch & Learn CPR

Lunch & Learn CPR

De nieuwe wetgeving omtrent CPR (Construction Products Regulation) gaat over de (brand)veiligheid van ons allemaal. Over dit onderwerp heeft Kannegieter in februari samen met Brand-Rex een drietal Lunch & Learn sessies georganiseerd, verspreid over het land. Graag willen we Prima Personeel Groningen en Summa College Eindhoven bedanken voor de door hun verleende gastvrijheid. Het waren succesvolle bijeenkomsten over een actueel onderwerp: onze (brand)veiligheid en hoe we daar op het gebied van bekabeling aan kunnen bijdragen.
 
Meer dan 200 mensen met honger naar kennis hebben alle laatste ontwikkelingen met betrekking tot CPR tot zich genomen onder het genot van een heerlijke lunch. De sessies duurden van 11.30 tot 13.30 uur. Twee uur waarin alle brandende vragen over dit onderwerp werden beantwoord. Na afloop wist iedereen wie waar verantwoordelijk voor is, wat de consequenties zijn en met welke verschillende brandclassificaties ze voortaan rekening moeten houden. De deelnemers waren zeer te spreken over de korte, krachtige informatiesessies waarin ze een heldere en duidelijke uitleg kregen en waar ze direct in het werkveld mee aan de slag konden.
 
Hoe zit het ook alweer?
De Construction Products Regulation (CPR) is de Europese verordening voor bouwproducten, die al in 2013 is ingegaan. Zoals u waarschijnlijk weet, is sinds 1 juli 2016 de CPR ook van toepassing op kabels met betrekking tot hun brandgedrag. Met ingang van 1 juli 2017 moet elke installateur voor geïnstalleerde bekabeling aangeven aan welke CPR-classificatie die bekabeling voldoet. Vanaf die datum worden de nieuwe regels verplicht, in Nederland beschreven in de norm NEN 8012, en mag een installateur alleen nog bekabeling gebruiken waarvoor een Declaration of Performance (DoP) is afgegeven. De nieuwe regels gelden voor alle gebouwbekabeling, zowel laagspannings-, zwakstroom- en databekabeling.
 
Meer weten?
Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of behoefte aan meer informatie over de vernieuwde brandclassificaties voor kabels? Neem dan contact op met uw accountmanager van Kannegieter, onze salesdesk via salesdesk@kannegieter.nl of bel naar 033 - 450 86 86.