Kannegieter
CPR kabels uit voorraad leverbaar

CPR kabels uit voorraad leverbaar

Vanaf 1 juli 2017 zijn de nieuwe regels voor brandveiligheid van kabels ingegaan. Voor elk brandrisico is er een kabel die voldoet aan de nieuwste regelgeving. Deze CPR gecertificeerde kabels zijn bij Kannegieter uit voorraad leverbaar. Het gaat om netwerkkabels met brandclassificatie B2ca, Cca, Dca en Eca van Brand-Rex | Leviton en AT&T.
Voor meer informatie en advies over welke kabels u moet gebruiken bij een project, kunt u contact met ons opnemen. 
 
Hieronder wat achtergrondinformatie over CPR, de classificaties en wat de rol is van bijvoorbeeld de installateur, eindgebruiker, distributeur en kabelfabrikant.

Wat is CPR?
CPR staat voor Construction Products Regulation en is een Europese verordening voor alle bouwproducten. Deze is ook van toepassing op kabels met betrekking tot hun brandgedrag (EN 50575). In permanente installaties in gebouwen moeten CPR gecertificeerde kabels worden gebruikt. De CPR is door de Europese lidstaten verwerkt in nationale regelgeving; in Nederland komen deze brandveiligheidseisen terug in het bouwbesluit en de NEN 8012 biedt hulpmiddelen voor het bepalen van het brandrisico. Ook de CE-markering is aangepast in lijn met CPR.
 
Waarom CPR?
Brand en rookontwikkeling kunnen veel schade en slachtoffers veroorzaken. Doel van CPR is om betrouwbare en eenduidige informatie over productconstructies en de relatie tot hun toepassing te bevorderen. Met de juiste kabels voor het specifieke brandrisico van een situatie, kan de schade en het aantal slachtoffers als gevolg van brand worden beperkt.
 
Wat is er veranderd?
Kabels zijn getest door middel van nieuwe methoden en worden door een externe partij gecontroleerd. Aan de hand van deze testen hebben de kabels een nieuwe classificatie gekregen. Een CE-markering met CPR-euroclassificatie moet terug te vinden zijn op de verpakking en de haspel. De kabelfabrikant moet een verklaring beschikbaar stellen over het brandgedrag van hun kabels. Deze prestatieverklaring wordt de Declaration of Performance (DoP) genoemd.
 
Wanneer?
Sinds 1 juli 2016 is de Europese verordening van kracht. Een overgangsjaar werd ingesteld. Vanaf 1 juli 2017 zijn een CE-markering met CPR-euroclassificatie en DoP verplicht.
 
Welke brandklassen zijn er?
De CPR-classificatie bestaat uit zeven Euroklassen, overeenkomstig met de klassen A t/m F voor bouwproducten: A, B1, B2, C, D, E, F. Gekeken wordt naar criteria als warmteafgifte en vlammenuitbreiding. Ook zijn er drie aanvullende klassen. Deze gaan over rookontwikkeling (s), brandende vallende deeltjes (d) en zuurgraad van de rookgassen (a).
NEN 8012 biedt een risicoanalyse waarbij keuzes worden gemaakt, gebaseerd op basis van de gebruiksfunctie van een gebouw en de eventuele (vervolg)schade door een brand. De NEN 8012 heeft vier brandklassen: laag (Eca), middelgroot (Dca-s3,d2,a3), groot (Cca-s1,d1,a1) en zeer groot brandrisico (B2ca-s1,d1,a1).
 
Wie doet wat?
De kabelfabrikant is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de brandtesten, het opstellen en aanbrengen van de CE-markering en het opstellen en beschikbaar maken van de prestatieverklaring; de Declaration of Performance (DoP).
De groothandel/distributeur (Kannegieter) biedt CPR gecertificeerde kabels aan die voorzien moeten zijn van keurmerken en certificaten.
De installateur is verantwoordelijk voor het selecteren en plaatsen van de juiste kabel per toepassing.
De eindgebruiker/gebouweigenaar ziet erop toe dat de bekabeling voldoet aan het bouwbesluit en de geldende normen.
 
Wat doet Kannegieter?
U kunt bij Kannegieter terecht voor CPR gecertificeerde netwerkkabels. Ook voor advies over welke kabels u moet gebruiken bij een project kunt u contact met ons opnemen. Onze Salesdesk is bereikbaar op het telefoonnummer 033-4508686 of per e-mail salesdesk@kannegieter.nl.