Kannegieter
Optinet Toolboxmeeting

Optinet Toolboxmeeting

Om kwalitatief goed werk af te leveren weet Optinet als geen ander dat opleiden en het continu blijven volgen van de ontwikkelingen in ons vakgebied van groot belang is. Optinet laat haar medewerkers frequent trainen door middel van deelname aan cursussen. Maar daar blijft het niet bij. Door periodiek toolboxmeetings te organiseren zet Optinet dit middel in om hun vakmensen up-to-date te houden.

Samen met Kannegieter College heeft Optinet onlangs de opleidingsbehoefte geïnventariseerd op het gebied van twisted-pairbekabeling en glasvezelbekabeling. Kannegieter College heeft deze behoeftes vertaald naar leerdoelen en aan de hand hiervan een lesprogramma geschreven. Op donderdag 23 november en op donderdag 15 februari jl. vonden deze toolboxmeetings plaats bij Optinet in Zeist.

Het lesprogramma dat Kannegieter College heeft samengesteld bood veel ruimte voor interactie. De medewerkers van Optinet kregen hierdoor ruimschoots de gelegenheid om probleemsituaties in de praktijk te behandelen, onderling ervaringen uit te wisselen en zodoende ook van elkaar te leren. Discussies en meningsverschillen over het aanpakken van verschillende problemen werden niet uit de weggegaan, maar opgepakt, besproken en toegelicht, zodat iedereen aan het einde van de toolbox begreep hoe en waarom bepaalde oplossingen het beste toegepast konden worden.

Mede door herkenbare praktijkvoorbeelden, anekdotes en ‘sterke verhalen’ ontstond een informele sfeer. Dit was voor alle cursisten bijzonder prettig en dat zorgde ervoor dat iedereen deelnam aan de gesprekken en discussies.

Al met al een bijzonder leuke en leerzame middag en avond waarvan er nog vele zullen volgen.