Kannegieter
ISO en NEN

ISO en NEN

ISO

ISO 9001In 2001 behaalde Kannegieter het ISO 9001-certificicaat voor onze Nederlandse en Belgische vestiging. Sindsdien wordt onze kwaliteit jaarlijks opnieuw bevestigd. In 2018 hebben wij het Kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat NEN-EN-ISO 9001:2015 behaald.

Het opzetten van een gestructureerd kwaliteitsbeleid maakt integraal onderdeel uit van de visie die Kannegieter heeft geformuleerd voor de toekomst.
 

NEN

Kannegieter zit ook in de normcommissie van NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut. Zo dragen wij met onze kennis bij aan het normalisatieproces.