Kannegieter
Luchtkwaliteit in schoolgebouwen

Luchtkwaliteit in schoolgebouwen

Schoolgebouwen moeten een gezond binnenklimaat hebben!

Alle schoolgebouwen moeten voldoen aan de bestaande wettelijke normen voor een gezond binnenklimaat. Een gezond binnenklimaat zorgt niet alleen voor het verbeteren van de leerprestaties, het heeft ook invloed op de gezondheid van de leerlingen en leraren in de ruimte.

Verbeteren leerprestaties
Onderzoek wijst uit dat er met het verbeteren van het binnenklimaat een winst van 15% behaald kan worden op het gebied van leer- en werkprestaties. Voldoende ventilatie vermindert de kans op diverse gezondheidsproblemen zoals vermoeidheid, verminderde concentratie, huidirritatie en ademhalingsproblemen.

Onderzoek
Volgens het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen loopt bij veel scholen het onderzoek naar ventilatie nog maar ontbreekt het vaak aan kennis, middelen en tijd om hier een goed beeld bij te krijgen.

Kannegieter heeft een eenvoudige oplossing voor het meten van de binnenluchtkwaliteit. Op een gemiddelde school met 12 lokalen, kan deze oplossing letterlijk binnen 1 uur operationeel zijn. De Wave Plus for Business van Airthings zorgt voor een snel en accuraat inzicht in de luchtkwaliteit, zonder dat hier specialistische kennis voor benodigd is.

Wave Plus for Business
De Wave Plus for Business van Airthings is een slimme, compacte luchtmeter. Hiermee heeft u volledig inzicht in de binnenluchtkwaliteit. De Wave Plus for Business meet 6 relevante luchtparameters, onder andere het CO2-niveau en de luchtvochtigheid. Beiden zijn belangrijke indicatoren die aangeven of er meer geventileerd moet worden.

Demosets
Deze slimme luchtmeter is betaalbaar, volledig draadloos en eenvoudig te installeren. Het dashboard is overzichtelijk en voorzien van real-time data. Met onze demosets laten wij u graag ervaren hoe u de binnenluchtkwaliteit eenvoudig kunt meten en grafisch weer kan geven met eventueel een koppeling naar het HVAC-systeem voor directe bijsturing. Bel voor meer informatie of een afspraak naar 033-4508668.